Các chi nhánh

 

1. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
-  Trụ sở: Tổ 5 K12, phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
-  Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng.

2. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hải Phòng: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
-  Trụ sở: Số 20 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
-  Chức năng: Kinh doanh, cung ứng các loại hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Hải Phòng và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh theo chức năng nhiệm vụ, ngành nghề và kế hoạch của Công ty.

3. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Thạch: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Hoàng Thạch và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh.

4. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hà Nam: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: Thôn La Mát, xã Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Bút Sơn và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh theo kế hoạch của Công ty.

5. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Ninh Bình: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: Đường Hoàng Diệu, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Bỉm Sơn, Tam Điệp và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh.

6. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Bỉm Sơn: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: Số 61 đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Bỉm Sơn và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh.

7. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Mai: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Ngệ An.
- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của Công ty xi măng Hoàng Mai.

8. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Phú Thọ: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
-  Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng và các đơn vị tại địa bàn Chi nhánh.

9. Đoàn vận tải: là đơn vị tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ.
- Trụ sở: đóng tại thành phố Hải phòng.
- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Quản lý, khai thác kinh doanh vận tải các đoàn sà lan của Công ty.